Mehmet Sait TANDOĞAN

Mehmet Sait TANDOĞAN

Bir toplumda köklü değişim sağlamak, Sosyal ve siyasal içerikli hareketi başarılı kılabilmek için genel olarak şu iki unsurun desteğine ihtiyaç vardır. Birincisi; Horlanan, ihmal edilen, dışlanan hatta ezilen kesim, İkincisi ; Daha adil, daha anlamlı, yeni bir toplum ve yeni bir dünya kurulabileceği umudu taşıyan idealist Gençlik.
9 Temmuz 2019 Salı 00:06:04
276 kez okundu.

Bir toplumda köklü değişim sağlamak, Sosyal ve siyasal içerikli hareketi başarılı kılabilmek için genel olarak şu iki unsurun desteğine ihtiyaç vardır.
Birincisi; Horlanan, ihmal edilen, dışlanan hatta ezilen kesim,
İkincisi ; Daha adil, daha anlamlı, yeni bir toplum ve yeni bir dünya kurulabileceği umudu taşıyan idealist Gençlik.

İslam hareketinin başlangıçta bu iki kesimden ciddi destek aldığı bir gerçektir.
Düşkünler, horlanmışlar, fakirler ve kimsesizlere kucak açan İslam hareketinin, onlardan bulduğu sempati ve ilgiden daha fazlasını Refah ve mutluluk içerisinde yaşayan Mekke'nin nüfuzlu ailelerine mensup gençlerden oluşan idealist bir topluluktan gördüğüne tanık olmaktayız.

Şanlı Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)in etrafında kenetlenen bu idealist gençliğin; İslam Dininin kısa zamanda benimsenip yayılmasında büyük rolü olmuştur. 30 lu yaşların altında olan bu gençlerin başlangıçta İslam hareketini heyecanla omuzlamaları sebebiyle Allah elçisi kendilerine Ordu komutanlığından tutun da Eyalet valiliği ve elçilik gibi önemli Askeri İdari ve Diplomatik görevler vermiştir. Bu anlamda başlangıçta İslam'ın bir gençlik hareketi olduğunu söylemek mümkündür.
İslam Gençlerinden bir kaçının ismini sayacak olursak; Hz. Ali 10 yaş, Zeyd 15, Talha 17, Abdurrahman b. Avf17, Sa'd b. Ebi Vakkas 17, Abdullah b. Mesut 16, Abdullah b. Ömer 13, Zubeyir b. Avvam 16, Mus'ab b. Umeyr 18, Osman b. Afvan 24, Ebu Huzeyfe 30, Ebu Ubeyde b. Cerrah 31 yaş ..... gibi isimler Gençlik Teşkilatının önderleri idiler.
Bu gençlerin çoğu refah ve itibar sahibi ailelerini terk ederek, Zenginlik ve refaha Hak ve Adaleti tercih etmiş ve Peygamberimizin yanında yer almışlardır.
Gençlik Teşkilatı sadece erkeklerden müteşekkil değildi. Genç kızlar da teşkilatlanmış İslam hareketine destek veriyorlardı. Bunların önde gelenleri de; Hattap kızı Fatıma (Hz. Ömer'in kız kardeşi) , Ebu Bekir'in iki kızı Esma ile Hz. Aişe (Daha sonra Peygamberimizle evlenerek Mü'minlerin annesi olmuştur.)
Denilebilir ki, Bu Gençler Peygamberin çevresinden hiç ama hiç ayrılmamacasına büyüklerden daha çok efor sarf ederek İslam harekatının gerçekleştirilmesinde en büyük rolü icra etmişlerdir. Kısa zamanda tarihte eşine rastlanmayan bir değişimi gerçekleştirmişlerdir. 
Sadece bununla kalmamış, bundan daha zoru, kurulan yeni düzeni kalıcı hale getirmişlerdir. 
Şanlı Peygamberimiz'in gençliğe verdiği değer sonucunda bütün bunlar gerçekleştirilmiştir.
Büyük dava adamları gençliğe önem verirler.
Türk Gençliği! Yolun Ak, Başın dik olsun!...